Meningen & Klachten

Uw mening nemen wij uiterst serieus!

Uw therapeut is verantwoordelijk voor correct en professioneel handelen. Wij houden ons aan de beroepscode van de NVP en NVRG. Wij hechten grote waarde aan vertrouwelijkheid en werken op een professionele en transparante wijze. Er is ruimte voor feedback, kritiek en evaluatie.

Algemene klacht, opmerking of compliment?

Uw therapeut zal er alles aan doen om samen met u de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u vindt dat het beter kan, iets fout is gegaan of als u opmerkingen heeft over onze praktijk of medewerkers, kunt u dit melden. U voorkomt daarmee dat uw hulpverlening eventueel stagneert. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren. Bent u tevreden over onze dienstverlening of wilt u andere positieve feedback geven? Ook dit horen wij graag van u! Onderaan deze pagina kunt u uw mening kenbaar maken.

Klacht over uw behandeling?

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing. Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

 • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

 • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

 • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
 • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

 • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht over gaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz …

Hoe gaat dit in onze praktijk? Indien u een klacht heeft over uw behandeling, neem dan contact op met uw persoonlijke behandelaar. Deze zal samen met u kijken wat gedaan kan worden. Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt, neem dan contact op met praktijkhouder Pieter Coppoolse. Deze zoekt samen met u naar een oplossing. Indien dit nog steeds niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVP of NVRG.

Hieronder kunt u uw klacht, opmerking of compliment kwijt. Wees a.u.b. zo volledig mogelijk. Door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie ook onze informatie over Privacy).

 

Klacht / opmerkingenformulier:

  Locatie

  Psychotherapie Praktijk Hoeksche Waard is gevestigd op

  Weegje 1P
  3295 CT ‘s-Gravendeel
  Telefoon: 085 – 0475565


  contact@psychotherapiepraktijkhoekschewaard.nl

  Wij zijn aanwezig op:

  Maandag, woensdag en donderdag

  Andere dagen in overleg op de praktijk in Dordrecht