Meningen & Klachten

Uw mening nemen wij uiterst serieus!

Uw therapeut is verantwoordelijk voor correct en professioneel handelen. Wij houden ons aan de beroepscode van de NVP en NVRG. Wij hechten grote waarde aan vertrouwelijkheid en werken op een professionele en transparante wijze. Er is ruimte voor feedback, kritiek en evaluatie.

Algemene klacht, opmerking of compliment?

Uw therapeut zal er alles aan doen om samen met u de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Als u vindt dat het beter kan, iets fout is gegaan of als u opmerkingen heeft over onze praktijk of medewerkers, kunt u dit melden. U voorkomt daarmee dat uw hulpverlening eventueel stagneert. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren. Bent u tevreden over onze dienstverlening of wilt u andere positieve feedback geven? Ook dit horen wij graag van u! Onderaan deze pagina kunt u uw mening kenbaar maken.

Klacht over uw behandeling?

Op 1 januari 2017 is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) in werking getreden. De Wkkgz verwacht van patiënten met een klacht over hun zorgverlener dat zij stap voor stap te werk gaan. De eerste stap is praten met de zorgverlener zelf; in veel gevallen is daarna de klacht naar tevredenheid afgedaan. Zo niet dan kan een klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris die bemiddelt tussen zorgverlener en patiënt. Als ook dat niet lukt staat de weg naar de geschillencommissie open.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz …

Hoe gaat dit in onze praktijk? Indien u een klacht heeft over uw behandeling, neem dan contact op met uw persoonlijke behandelaar. Deze zal samen met u kijken wat gedaan kan worden. Indien dit niet tot een gewenst resultaat leidt, neem dan contact op met praktijkhouder Pieter Coppoolse. Deze zoekt samen met u naar een oplossing. Indien dit nog steeds niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke klachtencommissie van de NVP of NVRG.

Hieronder kunt u uw klacht, opmerking of compliment kwijt. Wees a.u.b. zo volledig mogelijk. Door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld (zie ook onze informatie over Privacy).

 

Klacht / opmerkingenformulier:

  Locatie

  Psychotherapie Praktijk Hoeksche Waard is gevestigd op

  Weegje 1P
  3295 CT ‘s-Gravendeel
  Telefoon: 085 – 0475565


  contact@psychotherapiepraktijkhoekschewaard.nl

  Wij zijn aanwezig op:

  Maandag, woensdag en donderdag

  Andere dagen in overleg op de praktijk in Dordrecht