Voor wie

Doelgroep

De Psychotherapiepraktijk Hoeksche Waard richt zich op het behandelen van klachten en problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Na verwijzing door de huisarts of specialist doet u zelf de aanmelding bij de praktijk. Na onderzoek kunnen klachten en problemen die tot last zijn of in het dagelijkse leven leiden tot beperkingen, in veel gevallen benoemd worden als een individueel psychiatrisch probleem zoals beschreven in het psychiatrisch diagnostisch handboek DSM-V . Daarmee wordt behandeling in een groot aantal gevallen vergoed vanuit de basiszorgverzekering. De Psychotherapiepraktijk Hoeksche Waard werkt voor behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders samen met het Centrum voor Gezinsbehandeling Drechtsteden. Het is ons uitgangspunt dat u na aanmelding en onderzoek in behandeling blijft bij dezelfde persoon. Een goede afstemming tussen u als cliënt en de uw therapeut is daarbij van belang.

Wij bieden hulp bij onder andere:

 • Somberheid en depressie
 • Overspannenheid, burn-out en stress
 • Angst, fobieën, dwang en hyperventilatie / paniek
 • Verwerking na een schokkende gebeurtenis zoals ongewenste intimiteiten, een geweldservaring of een ongeval
 • Identiteits- en levensvragen
 • Negatief zelfbeeld
 • Nare gedachten die uw leven beheersen
 • Gestagneerde rouwverwerking
 • Lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke medische verklaring is gevonden, zoals hoofd-, maag-, en rugpijn, vermoeidheid etc.
 • Gezins- en relatieproblemen

In onze psychotherapiepraktijk wordt specialistische ggz aangeboden. Dit kan zowel kort- als langdurende ggz zorg zijn. Behandeling richt zich op de mens in relatie tot zijn omgeving.
De zorgverzekeringswet biedt dekking voor onze ggz zorg. Deze dekking wordt mede bepaald door de aard van de klachten en de hieraan gekoppelde DSM V classificatie. Een verwijzing van huisarts of medisch specialist is noodzakelijk.

Voor wie niet?

Mensen met de volgende klachten en last:

 • Alcohol- ,drugs, medicijnverslaving
 • Psychose
 • Criminaliteit
 • Dreiging als gevolg van ernstig gewichtsverlies
 • Suïcidaliteit

Locatie

Psychotherapie Praktijk Hoeksche Waard is gevestigd op

Weegje 1P
3295 CT ‘s-Gravendeel
Telefoon: 085 – 0475565


contact@psychotherapiepraktijkhoekschewaard.nl

Wij zijn aanwezig op:

Maandag, woensdag en donderdag

Andere dagen in overleg op de praktijk in Dordrecht