Wachttijden

De wachttijd tot intake en behandeling is momenteel ca. 4 maanden.                                                                            De opgegeven wachttijd is 18-07-2024 voor het laatst geactualiseerd (peildatum).

 

De wachttijd voor jongvolwassenen (18-25 jaar) wijkt af van de reguliere wachttijd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.

 

Bij uw aanmelding krijgt u van het secretariaat een prognose van de wachttijden. Deze wachttijden kunnen langer zijn dan gewenst en langer dan de afgesproken norm in Nederland, de zogenoemde ‘Treeknormen’.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar moet u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt. Tevens dient uw zorgverzekeraar er zorg voor te dragen dat u binnen 10 weken na de intake, behandeling krijgt. Deze termijnen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zoals die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn vastgelegd (de Treeknormen).

Zie ook: https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ggz/Nieuws/Wat-kunt-u-doen-als-u-moet-wachten-in-de-ggz/

Locatie

Psychotherapie Praktijk Hoeksche Waard is gevestigd op

Weegje 1P
3295 CT ‘s-Gravendeel
Telefoon: 085 – 0475565


contact@psychotherapiepraktijkhoekschewaard.nl

Wij zijn aanwezig op:

Maandag, woensdag en donderdag

Andere dagen in overleg op de praktijk in Dordrecht